ET GJENNOMBRUDD INNEN EFFEKTIVITET

Luft/vann-varmepumpe med en SCOP-verdi på over 5,0! Varmepumpen avgir mer enn fem ganger så mye energi enn den tilføres.

BEST I KLASSEN

NIBE F2120 luft til vann-varmepumpe har et høyt temperaturområde med opptil 65 °C turledningstemperatur og sensasjonelle 63 °C ved -25 °C utetemperatur.

STILLEGÅENDE NÅR DET GJELDER

Stillegående vifte med intelligent regulering reduserer lyden til et minimum.

SVÆRT ENKEL Å FÅ INSTALLERT

Selvjusterende kontrollsystem for ekte ”plug-and-play”-installasjon.


Energiklasse for F2120-8 i pakkeløsning ved lavtemperaturbruk

MER INFORMASJON

  • Inverterstyrt kompressor med EVI-teknologi som tilpasser effekten etter gjeldende behov
  • Kan levere kjøling ned til utetemperatur +7 °C
  • NIBE F2120 luft-vann varmepumpe er beregnet for å kombineres med en av innedelene NIBE VVM, eller styreenhetene NIBE SMO
  • Fås både i 1 x 230 V og 3 x 400 V

KOMPLETT SYSTEM FOR OPPVARMING OG VARMTVANNSPRODUKSJON

Sammen med en innedel danner NIBE F2120 et komplett varme- og varmtvannsanlegg. NIBEs fleksible innedeler gir effektiv oppvarming og høy varmtvannsytelse. VVM innedeler er komplette med et smart og brukervennlig styresystem, integrert varmtvannsbereder og tilleggsvarme, selvregulerende sirkulasjonspumpe m.m.

SKAP DITT EGET TILPASSEDE VARMESYSTEM

Sammen med styreenhetene SMO 20 / SMO 40 tilbys en fleksibel systemløsning som enkelt kan skreddersys. Til et system med NIBE SMO velges øvrige komponenter som varmtvannsbereder, tilleggsvarme og øvrig ekstrautstyr etter anleggets forutsetninger og behov. Opptil åtte stykker NIBE F2120 luft til vann varmepumper kan kobles til en NIBE SMO 40.

Til NIBEs innedeler og styreenheter finnes et bredt utvalg av systemløsninger og ekstrautstyr å velge i.

Anbefalt varmepumpestørrelse i henhold til husets varmebehov*

Produkt Husets varmebehov
F2120-8 5 – 9 kW
F2120-12 8 – 12 kW
F2120-16 12 – 16 kW
F2120-20 15 – 20 kW

*De angitte verdiene er retningsgivende. For korrekt dimensjonering, rådfør alltid med din installatør.

Høyde * 1070-1165 mm
Bredde * 1130-1280 mm
Dybde * 610-612 mm
Nettovekt * 150-183 kg
Mengde kuldemedium (R-410A) * 2,4-3,0 kg

* Avhengig av modell.

Modell   Energiklasse 
35 °C**/55 °C***
systemetikett*
Energiklasse / 
Tappevannsprofil – VVM 320
8    / XL
12    / XL
16  
20  

* Energimerkingen tar også hensyn til om det er en temperaturregulator i produktpakken.
** Romoppvarmingsfunksjon ved middelstemperaturbruk: Viser hvilken turtemperatur som er oppgitt for romoppvarmingsfunksjonen. Middelstemperaturbruk (55°C) tilsvarer et radiatoranlegg.
*** Romoppvarmingsfunksjon ved lavtemperaturbruk: Viser hvilken turtemperatur som er oppgitt for romoppvarmingsfunksjonen. Lavtemperaturbruk (35°C) tilsvarer et gulvvarmeanlegg.