Toshiba Multisplitt

To innedeler fra 39.990,- inkl. montasje
Image
Fa Gratis befaring
 

Ny og oppgradert versjon

Toshiba Multisplitt er nå lansert i ny oppgradert versjon:

  • Høyere årsvarmefaktor for bedre strømsparing gjennom hele fyringssesongen
  • Fabrikkgarantert driftsområde ned til -20 °C
  • Mer stillegående utedel

Dekker store energibehov

Toshiba Multisplitt er en kraftig varmepumpe med to innedeler som dekker store energibehov. Oppvarming med to innedeler gir jevnere fordeling av varmen i en større del av boligen og over flere plan. Innedelene styres individuelt, både ved oppvarming og kjøling. Varmepumpens utedel kan kombineres med flere ulike innedeler.

Strømsparing

Med en Toshiba Multisplitt varmepumpe kan du være trygg på at du minimerer eget energiforbruk til oppvarming. Sammenlignet med elektrisk oppvarming kan du mer enn halvere oppvarmingsutgiftene.

Jevn temperatur hele året

Med Toshiba Multisplitt kan du nyte jevn temperatur gjennom hele fyringssesongen. Automatikk sørger for å gi full varmeeffekt på de kaldeste dagene og akkurat passe effekt i de milde periodene, vår og høst. Den avanserte effektreguleringen gir jevn drift, med færrest mulig stopp og start. Det betyr mindre slitasje og lavere strømforbruk.

  Multisplitt 2M18
Innedeler, modellbetegnelse  Se egen tabell
Utedel, modellbetegnelse RAS-2M18S3AV-E
   
Årsvarmefaktor (SCOP) 4,59***
Energiklasse A+***
   
Oppvarming* ved 7 °C utetemperatur:  
Varmeeffekt nom.(min./maks.)  5600 W (1300-7500)
Effektfaktor nom. (COP) 4,71
Tilførteffekt nom.(min./maks.)  1190 W (250-2210)
   
Kjøling**:   
Kjøleeffekt nom. (min./maks.) 5200 W (1700-6200) 
Effektfaktor nom. (EER) 3,88
Årsvarmefaktor nom. (SEER) 6,90***
Energiklasse A++***
Tilført effekt nom. (min./maks.) 1340 W (270- 1880)
   
Dimensjoner:  
Innedeler – HxBxD  Se egen tabell
Utedel – HxBxD 630x800x300 mm
   
Lydtrykk varmedrift:  
Utedel – maks. 50 dB(A)
   
Rør mellom inne‐ og utedel:  
Ferdig fylt rørlengde 30 m (totalt)
   
Elektrisk tilkobling:  
Anbefalt sikring 16 A


COP / SCOP: Coefficient of Performance / Seasonal Coefficient of Performance.
EER / SEER: Energy Efficiency Ratio / Seasonal Energy Efficiency Ratio.
* Oppvarming utetemperatur 7 °C (tørrkule), 6 °C (våtkule) og innetemperatur 20 °C (tørrkule).
** Kjøling utetemperatur 35 °C (tørrkule) og innetemperatur 27 °C (tørrkule), 19 °C (våtkule).
*** Gjelder ved kombinasjon av innedeler størrelse 10 og 13.

Toshiba Multisplitt 2M18 – innedeler

Type innedel Dimensjoner HxBxD  
Suzumi Pluss:    

RAS-B10N3KV2-E1 / RAS-B13N3KV2-E1

275x790x217 mm  
     
     
Daiseikai 7 Polar Multi:    
RAS‐M10N3KVP‐ND / RAS‐M13N3KVP‐ND / 
RAS‐M16N3KVP‐ND
275x790x225 mm  
    Toshiba Multisplitt M18 med Daiseikai 7 Polar-innedeler
     
Gulvmodell Multi:    
RAS‐B13UFV‐E1 600x700x220 mm  
     Toshiba Multisplitt M18 med Gulvmodell-innedeler