View Post

Norheim Senter

I Norheim Senter har vi installert Sanitaranlegg, Sprinkleranlegg og vi har installert vårt største Toshiba 3 rørs Luft/luft varmepumpeanlegg på til sammen 185KW fordelt på 24 innedeler og ventilasjonsanlegg. Toshiba SHRM-i Super Heat Recovery multi  kan gjenvinne energien ved å kjøle og varme samtidig. Overskuddsvarmen flyttes til andre deler av bygget etter behov, noe som gir en eksepsjonell energieffektivitet.

View Post

Ras Tverrvågen

Settefiskanlegg for ørret og laks i Tverrvågen Frøya. Gulv og fundamenter i plasstøpt betong. Bæresystem, vegger og tak i prefab betong. Nøkkelferdig sosialdel på ca. 200 m2. Bygget totalt er ca. 4000 m2

View Post

Renseanlegg Kvithyll

Kloakkrenseanlegget har et bebygd areal på 230 m2, og det er oppført i 2 etasjer. Foruten rom for prosessutstyr, inneholder bygget et verksted, containerrom, samt diverse rom for driftsoperatøren.