Kloakkrenseanlegget har et bebygd areal på 230 m2, og det er oppført i 2 etasjer. Foruten rom for prosessutstyr, inneholder bygget et verksted, containerrom, samt diverse rom for driftsoperatøren.

Del dette